Τραγούδια

Μήνυμα αγάπης

Στίχοι
Περνάει ἡ ζωή μου σέ σελίδες, 
μέσα στή νύχτα ἀναπολῶ μύριες στιγμές, εἰκόνες, μνῆμες,
κοντά στό Κατηχητικό. Μέ τά ἀδέλφια μου στήν πλώρη
πορεύτηκα γιά οὐρανό. Μά σέ βροντές, σέ καταιγίδες,
ὧρες πού ἦρθε ὁ πειρασμός, ταράχτηκαν ψυχές ἀντρίκειες,
καρδιές πού γέλασε ὁ ἐχθρός. Ὅμως ἐμεῖς θέ νά σταθοῦμε
φάροι φωτίζοντας τή γῆ. Καί θά μοιάζουμε κι ἐμεῖς
σάν τά βράχια αὐτῆς τῆς γῆς πού ὑπομένουν, καρτεροῦν. Τόσα κύματα χτυποῦν,
νά τά σπάσουν προσπαθοῦν. Μάταια τά πολεμοῦν. Μένουν ἀκλόνητα, γενναῖα,
στήριγμα πίστης στόν Χριστό. Καί στήν ψυχή θεϊκή ἐλπίδα
σάν δέχτηκα ἀπ' τόν Θεό, τό κήρυγμά Του σάν ἀχτίδα
νά τό σκορπίσω ἐπιθυμῶ. Τότε στά ἀδέλφια μου κηρύττω
μήνυμα ἀγάπης ποθητό. Καί θά μοιάζουμε κι ἐμεῖς
χελιδόνια αὐτῆς τῆς γῆς, θεῖα δοχεῖα ἐπιλογῆς, πού θά ἔχουν στήν ψυχή,
ὅραμά τους στή ζωή, μιά νέα χαραυγή. Καί σάν πετοῦν, θά διαλαλοῦνε
μέχρι τά πέρατα τῆς γῆς, μαζί θά σπέρνουνε τόν Λόγο
μέσα στήν ἄγονη τή γῆ.

Εν Χριστώ αδελφωμένοι

Στίχοι
Νιώσαμε δικοί Σου μαθητές,
με μια κλήση θεϊκή.
Δώσαμε, Χριστέ μας, τις καρδιές
στη γλυκιά Σου διδαχή.
Και του λόγου η αύρα χάιδεψε
την ψυχή σαν μουσική.

Κλήματα όλοι μας π' ανθίζουν,
Θεία Χάρη πλημμυρίζουν,
πλούσιο τον καρπό χαρίζουν,
τον πιο θαυμαστό.
Άμπελος ευλογημένη,
που με τον ουρανό μας δένει,
πάντα αδελφωμένοι εν Χριστώ.

Ψάρι και ψωμί ευλόγησες
και μας έθρεψες ξανά.
Μάννα της ερήμου δώρισες,
την αγάπη, τη χαρά.
Στης ζωής μας πάνω βάδισες
τα ανήσυχα νερά.

Κλήματα όλοι μας π' ανθίζουν,...

Λύχνος φωτεινός

Στίχοι
Στην εικόνα Σου εμπρός
βρίσκομαι γονατιστός,
προσευχή δοξαστική
προς Εσένα, ταπεινή.

Μες στον νου μου σκέψεις περνάνε,
σε Εσέ, Χριστέ, σταματάνε,
στο παράδειγμα της ζωής Σου,
όλο αγάπη για το παιδί Σου.

Ο Θεός αγάπη σημαίνει
κι όποιος στην αγάπη μένει,
σ' Αυτόν μέσα κατοικεί,
στον Παράδεισο οδηγεί.

Θέλω, Κύριε, να Σε βρω
και τον δρόμο αναζητώ,
μ' αδελφούς να πορευτώ,
ν' ανεβώ στον ουρανό.

Δρόμο αγώνα εγώ θα διαλέξω
και στους πειρασμούς θα αντέξω,
μ' Ευαγγέλιο για πυξίδα
θα σκορπώ παντού την ελπίδα.

Την αγάπη σαν μοιράζω,
στον Πατέρα μου θα μοιάζω,
θα 'μαι λύχνος φωτεινός,
μαθητής αληθινός.

Ο Θεός αγάπη σημαίνει...

Ύμνοι

H Παρθένος σήμερον

Η Παρθένος σήμερον

Ἡ Παρθένος σήμερον,

τὸν προαιώνιον Λόγον,

ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται,

ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτως·

Χόρευε ἡ οἰκουμένη

ἀκουτισθεῖσα, δόξασον

μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν

Ποιμένων· βουληθέντα

ἐποφθῆναι, παιδίον νέον,

τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.

Απόδοση στη νεοελληνική

Η Παρθένος (Παναγία)

σήμερα έρχεται στο σπήλαιο

για να γεννήσει με τρόπο

μυστικό τον Λόγο

(δηλαδή τον Χριστό)

που υπάρχει πριν τους

αιώνες (δηλαδή από πάντα).

Χόρευε (και πανηγύριζε)

οικουμένη, επειδή άκουσες

(αυτό το ευχάριστο νέο),

δόξασε μαζί με τους Αγγέλους

και τους Ποιμένες (βοσκούς),

επειδή θέλησε να

παρουσιαστεί ως μικρό

παιδί ο Θεός που

υπάρχει πριν τους αιώνες.

Χριστός γεννάται δοξάσατε

Χριστός γεννάται δοξάσατε

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.
Χριστὸς ἐξοὐρανῶν·
ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς·
ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ
πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν
εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε
λαοί· ὅτι δεδόξασται.

Απόδοση στη νεοελληνική

Ο Χριστός γεννιέται,

δοξάστε Τον! Ο Χριστός

κατεβαίνει από τους ουρανούς,

προϋπαντήστε Τον!

Ο Χριστός φανερώνεται στη γη,

υψωθείτε πάνω από τα γήινα.

Τραγουδήστε για τον Κύριο

ολόκληρη η γη και με χαρά

ανυμνήστε Τον,

διότι είναι δοξασμένος.

Ώρα για λίγο παιχνίδι!

 
 
 
 
 

Απάντησε σωστά τις ερωτήσεις σχετικά με την αγάπη στο παρακάτω Quiz.

Μία αναπάντητη κλήση

Αν έχεις παρακολουθήσει ποτέ αγώνα rally τότε η λέξη pit stop δε θα σου είναι άγνωστη. Στα μηχανοκίνητα αθλήματα, ένα pit stop είναι...

Ώρα για...γρήγοροδιασκεδαστικόαντισκωριακόκουίζιστορίας

2020 10 10 REBUS

Δες την λύση του προηγούμενου Rebus

Ζήσε ελεύθερος

Επόμενησυνάντηση:Σάββατο5 Δεκεμβρίου

aksom.jpg

Προσευχή για τη μελέτη της Αγίας Γραφής

Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τὸ τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμοὺς εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν σου κυρηγμάτων κατανόησιν. ῎Ενθες ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακαρίων σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικὴν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες. Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Φιλάνθρωπε Δέσποτα, λάμψε μέσα στίς καρδιές μας, πλούσιο τό καθαρό φῶς τῆς θεϊκῆς Σου γνώσης καί ἄνοιξε τά μάτια τῆς διάνοιάς μας γιά νά κατανοήσουμε τά λόγια τοῦ εὐαγγελίου Σου. Βάλε βαθιά μέσα μας καί τό θεῖο φόβο τῶν εὐλογημένων ἐντολῶν Σου ὥστε, ἀφοῦ κατανικήσουμε ὅλες τίς ἁμαρτωλές σαρκικές μας ἐπιθυμίες, νά ζήσουμε πνευματική ζωή μέ πράξεις καί σκέψεις μόνο ὅσες εἶναι εὐχάριστες σ᾿ Ἐσένα. (Ζητᾶμε ἀπό Ἐσένα ὅλα αὐτά) γιατί Ἐσύ εἶσαι πού φωτίζεις τά σωματικά μας μάτια μέ τό φυσικό φῶς καί τά μάτια τῆς ψυχῆς μας μέ τό φῶς τῶν ἀληθειῶν Σου, Χριστέ, πού εἶσαι ὁ Θεός, καί σ’ Ἐσένα ἀπευθύνουμε τή δοξολογία μας, καθώς καί στόν Πατέρα Σου καί στό πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό Σου Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀτέλειωτους αἰῶνες. ᾿Αμήν. 

Προσευχή

Πάτερ ἡμῶν

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

γενηθήτω τὸ θέλημά σου·

ὡς ἐν οὐρανῷ

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον

δὸς ἡμῖν σήμερον·

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν

τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς

εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ἀμήν

Πατέρα μας,

που βρίσκεσαι στους ουρανούς,

ας αγιασθεί το όνομά Σου,

ας έρθει η βασιλεία Σου,

ας γίνει το θέλημά Σου,

όπως στον ουρανό (από τους αγγέλους),

έτσι και στη γη μας.

Δώσε μας και σήμερα

την απαραίτητη τροφή μας.

Και συγχώρησε τα σφάλματά μας

όπως εμείς συγχωρούμε

αυτούς που μας αδικούν.

Και μην επιτρέψεις

να πέσουμε σε πειρασμό,

αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό.

Αμήν

Έχεις κάποια ερώτηση;

Γράψε εδώ το μήνυμά σου: *

Για τους μικρότερούς μας φίλους:

Image
Image
Εκπαιδευτικό υλικό | Κατηχητικά Σχολεία - Τμήμα Ανωτέρου © 2020 All Rights Reserved.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.