Τραγούδια

Στα χνάρια των Αγίων

Στίχοι

Στα χέρια μας δεχτήκαμε, σαν θεία ευλογία,
την πίστη που μας πρόσφερε η πρώτη Εκκλησία,
να τη φυλάξουμε κι εμείς, σαν να 'ταν η ζωή μας,
μες στην καρδιά διαμάντι καθαρό.

Στης Εκκλησίας την κιβωτό
αυτοί που αγάπησαν τον Χριστό
ενώθηκαν σ' ένα σώμα άγιο,
δόθηκαν όλοι στον Θεό.
Άφησαν για κληρονομιά
πράξεις και λόγια ιερά,
έμπνευση δώσαν και στη δική μας τη γενιά.

Ίδια τα ιδανικά,
η θέλησή μας για τα ψηλά,
τα όνειρά μας θε να παλέψουμε,
να γίνουνε αληθινά.
Στόχος μας οι ψηλές κορφές,
μορφές αγίων λαμπερές
δείχνουν τον δρόμο και μας φλογίζουν τις καρδιές.

Συναθλητές ακούραστοι, αγωνιστές γενναίοι,
στο διάβα όλης της ζωής πιστοί και ρωμαλέοι·
όλοι μαζί να ζήσουμε τον κόπο, τη θυσία,
προσμένοντας αιώνιο θησαυρό!

Στης Εκκλησίας την κιβωτό
αυτοί που αγάπησαν τον Χριστό
ενώθηκαν σ' ένα σώμα άγιο,
δόθηκαν όλοι στον Θεό.
Άφησαν για κληρονομιά
πράξεις και λόγια ιερά,
έμπνευση δώσαν και στη δική μας τη γενιά.

Στέκουμε συνεπείς
και στις επάλξεις της αρετής
σαν στρατιώτες Χριστού ακλόνητοι,
θάρρος μας δίνει ο Λυτρωτής.
Μέσα στις μάχες τις σκληρές
σφιχτά δεμένες οι καρδιές,
όλοι στον στίβο και θα στεφθούμε νικητές!

Εκκλησία πύλη του ουρανού

Στίχοι

Εκκλησία, πύλη τ' ουρανού,
Εκκλησία, πόρτα του Θεού.

Τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό
απ' του Χριστού την αγία Εκκλησία·
τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό
απ' την πύλη που οδηγεί στην αθανασία. (2)

Την πολεμούν κι αυτή ψηλώνει,
την κυνηγούν, κάστρα πυργώνει,
ανίκητη η δύναμή της,
ασάλευτη η οικοδομή της.

Χτυπάτε, κύματα, χτυπάτε,
επάνω της με ορμή ξεσπάτε·
δε σαλεύουν τα θεμέλια,
δε λυγίζουν τα κλαδιά,
η κορφή της ως τ' αστέρια
και οι ρίζες της βαθιά, βαθιά, βαθιά.

Τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό...

Μείνε ορθός

Στίχοι

Ταξίδι αρχίζει προς το κάστρο της Ζωής
κι εσύ μοχθείς την πύλη του για να διαβείς.
Μυριάδες γύρω σου ορθώνονται θεριά,
τον δρόμο κρύβουν και φοβίζουν την καρδιά.

Προς την πύλη βαδίζεις,
φαίνεται όμως στενή, δε συνεχίζεις.
Πειρασμοί σε τρομάζουν,
μα αδελφοί σου φωνάζουν:

«Μείνε ορθός για να ζήσεις στο Φως,
στρατιώτης πιστός, ν' αγωνίζεσαι
ακούραστος πάντα σταθερός,
στης ζωής τον αγώνα, βοηθός ο Χριστός.
Έλα, αδελφέ, να γευτούμε μαζί
τους καρπούς της χαράς, που θα λάβει
όποιος ζήσει κοντά στον Λυτρωτή,
την απόφαση πάρε, προς την πύλη κι εσύ».

Αν θες με θέρμη στην καρδιά να πολεμάς,
τις δυσκολίες του «εγώ» να ξεπερνάς,
στρέψε το βλέμμα στον ουράνιο Αρχηγό,
στάσου υπόδειγμα αγίου σ' αδελφό.

Τη μάχη αρχίζεις,
κοντά Του μείνε και θα κερδίζεις.
Πειρασμοί σε χτυπάνε,
μα αδελφοί σε κρατάνε.

«Μείνε ορθός για να ζήσεις στο Φως,
στρατιώτης πιστός, ν' αγωνίζεσαι
ακούραστος, πάντα σταθερός,
στης ζωής τον αγώνα, βοηθός ο Χριστός.
Έλα, αδελφέ, να γευτούμε μαζί
τους καρπούς της χαράς, που θα λάβει
όποιος ζήσει κοντά στον Λυτρωτή,
την απόφαση κράτα, προς την πύλη κι εσύ».

Ύμνοι

Σφαγήν σου τὴν ἄδικον Χριστέ

Σφαγήν σου τὴν ἄδικον Χριστέ

Σφαγήν σου τὴν ἄδικον Χριστέ, ἡ Παρθένος βλέπουσα, ὀδυρομένη ἐβόα σοι· Τέκνον γλυκύτατον, πῶς ἀδίκως θνῄσκεις; πῶς τῷ ξύλῳ κρέμασαι, ὁ πᾶσαν γῆν κρεμάσας τοῖς ὕδασι; Μὴ λίπῃς μόνην με, Εὐεργέτα πολυέλεε, τὴν Μητέρα, καὶ δούλην σου δέομαι.

Απόδοση στη νεοελληνική

Βλέποντας η Παρθένος, Χριστέ, τήν άδικη σφαγή σου, θρηνώντας φώναζε σ’ ἐσένα· γλυκύτατο τέκνο μου, πώς πεθαίνεις άδικα; Πώς κρέμεσαι στο ξύλο, Εσύ που κρέμασες στα νερά όλη τη γη; Μην εγκαταλείψεις μόνη, Ευεργέτα πολυέλεε, εμένα τη μητέρα και δούλη σου, σε παρακαλώ.

Στιχηρό Εσπερινού Αγ.Ιωάννη της Κλίμακος

Στιχηρό Εσπερινού Αγ.Ιωάννη της Κλίμακος

Πάτερ Ἰωάννη Ὅσιε, διαπαντὸς ἀληθῶς, τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι, τὰς ὑψώσεις ἔφερες, μελετῶν πρακτικώτατα, τὰ θεόπνευστα, λόγια πάνσοφε, καὶ τὴν ἐκεῖθεν, ἀναπηγάζουσαν, χάριν ἐπλούτησας, γεγονὼς μακάριος, τῶν ἀσεβῶν, πάντων τὰ βουλεύματα, καταστρεψάμενος.

Απόδοση στη νεοελληνική

Πάτερ Ιωάννη Όσιε, για πάντα αληθινά είχες στο λάρυγγά σου τις δοξολογίες του Θεού μελετώντας στην πράξη τα θεὀπνευστα λόγια, πάνσοφε, καί πήρες σαν πλούτο τη χάρη που πηγάζει από εκεί, και έγινες μακάριος, αφού κατέστρεψες τα σχέδια όλων των ασεβών.

Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Ακάθιστος Ύμνος (Χαιρετισμοί)

23.png

Ώρα για λίγο παιχνίδι!

 
 
 
 
 
 

Απάντησε σωστά τις σχετικές ερωτήσεις με τον Ρωμαιοκαθολικισμό στο παρακάτω Quiz.

Image
 
 
 
 
 
 

Απάντησε σωστά τις σχετικές ερωτήσεις από τις 7 Οικουμενικές Συνόδους στο παρακάτω Quiz.

Έχεις γερό ανοσοποιητικό;

Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη αντισωμάτων το καθένα κατάλληλο για κάθε διαφορετικό τύπο «εισβολέα» που θα αντιμετωπίσει ο οργανισμός. Μα και η ψυχή δέχεται εισβολείς...

Image

2020 10 10 REBUS

Δες τη λύση του προηγούμενου Rebus

Για την πατρίδα όλοι να΄χουμε μια καρδιά.

Επόμενησυνάντηση:Σάββατο17 Απριλίου

2021_04_10_next.jpg

Ευχή του αγίου Εφραίμ του Σύρου

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῶς. Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιέργειας, αρχομανίας και φλυαρίας μη μου δώσεις. Αντίθετα, χάρισε σ' εμένα το δούλο σου πνεύμα συνέσεως, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Ναι Κύριε Βασιλιά, δώρισέ μου να βλέπω τα δικά μου σφάλματα, και να μην κατακρίνω τον αδελφό μου· Διότι είσαι άξιος δοξολογίας στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Έχεις κάποια ερώτηση;

Γράψε εδώ το μήνυμά σου: *

Για τους μικρότερούς μας φίλους:

Image
Image
Διαδικτυακές συναντήσεις | Κατηχητικά Σχολεία - Τμήμα Ανωτέρου © 2021 All Rights Reserved.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.