Τραγούδια

Χαρά και Δόξα

Στίχοι

Η πίστη στον ουράνιο Λυτρωτή
ας μη θαμπώσει και ας μη σβηστεί,
ας λάμπει σαν αστέρι λαμπερό,
που θα φωτίζει κάθε αγνή ψυχή.

Χαρά και δόξα στον πιστό
που 'χει οδηγό και παραστάτη τον Χριστό,
δε θα λοξέψει ούτε στιγμή
απ' τον αγώνα αυτόν που λέγεται ζωή.

Κι εκεί, ψηλά στον ουρανό,
μ' ένα στεφάνι φωτεινό και λαμπερό
θα στεφανώσει ο ουράνιος Λυτρωτής
αυτόν που αγωνίστηκε στη γη.

Χαρά και δόξα στον πιστό...

Κι εκεί θα ζήσει μια ζωή
ευτυχισμένη και ειρηνική,
μαζί με τ' αγγελούδια του Θεού,
που θα υμνούν τον Πλάστη τ' ουρανού.

Χαρά και δόξα στον πιστό...

Μακάριες καρδιές

Στίχοι

Καθαρές καρδιές που ασπάζονται
τον Χριστό και πλάι μένουν,
στη ζωή ας δοκιμάζονται,
έλεος κι ειρήνη φέρνουν.

Τον Θεό θα αντικρίσουνε
και «υιοί Του» θα κληθούνε,
ευτυχείς όσοι πενθήσουνε,
την παρηγοριά θα βρούνε.

Στην καρδιά μας ζωγραφίζεται
η ζωή μ' έντονο χρώμα.
Η χαρά δε φυλακίζεται,
γέλιο γίνεται στο στόμα.

Η ψυχή μας κι αν πορεύεται
από θλίψεις κυκλωμένη,
η χαρά δεν ξενιτεύεται,
πάντα στην καρδιά μας μένει.

Ευτυχείς όσοι ποθήσουνε,
μ' αρετή να 'ν' χορτασμένοι
και για τον Θεό όσοι ζήσουνε
από τ' άδικο διωγμένοι.

Ταπεινά αν αγωνίζεσαι,
το βασίλειο θα κερδίσεις,
μείνε πράος, μην κλονίζεσαι,
θρόνο θα κληρονομήσεις.

Στην καρδιά μας ζωγραφίζεται...

Η ψυχή μας κι αν πορεύεται...

Σε ό,τι κι αν έρθει

Στίχοι

Πόσοι άνθρωποι Σε αγαπήσαν,
την οδό τη στενή τη βαδίσαν,
στη ζωή τους ποτέ δε λυγίσαν, μείνανε!
Κι αν στο διάβα τους ήρθαν ανέμοι,
στην καρδιά τους μια φλόγα αναμμένη
η χαρά, η δική Σου, θα μένει, πάντοτε!

Πως μπορούσαν να κρύψουν της χαράς τους την πηγή
από εκείνους που ζούσαν σκλαβωμένοι εδώ στη γη;
Σταθερά τους θυμίζαν πως τους πρέπει ο ουρανός,
πως «παιδιά Του» μας κάλεσε για πάντα ο Θεός.

Σε θλίψη, μοναξιά, σε ό,τι κι αν έρθει,
άσε τη ζωή σου στον Θεό.
Βαθιά μες στην ψυχή ειρήνη θα νιώθεις, δώρο θεϊκό.
Και, έτσι, από χαρά θα είσαι λουσμένος,
που θα διαρκεί παντοτινά.
Σε γη και ουρανό, στον Κύριο θα ψάλλεις
«Δόξα ωσαννά». (2)

Περπατώντας σ' εκείνων τα χνάρια,
τη φωνή Σου ακούμε καθάρια,
να σταθούμε με κάθε θυσία δίπλα Σου.
Αναμμένα κεριά μες στα σκότη,
σταθεροί απ' την πρώτη μας νιότη,
με αγάπη το φως Σου στον κόσμο δίνουμε.

Κι όταν κι άλλοι γευτούνε της χαράς μας την πηγή,
στα παιδιά, τα δικά Σου, θα 'ναι φάροι εδώ στη γη,
σταθερά να θυμίζουν πως τους πρέπει ο ουρανός,
πως «παιδιά Του» μας κάλεσε για πάντα ο Θεός.

Σε θλίψη, μοναξιά, σε ό,τι κι αν έρθει,...

Ύμνοι

ant.jpg

Απολυτίκιο Αγ. Αντωνίου

Απολυτίκιο Αγ. Αντωνίου

Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς

τρόποις μιμούμενος,

τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις

ταῖς τρίβοις ἑπόμενος,

Πάτερ Ἀντώνιε,

τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής,

καί τήν οἰκουμένην

ἐστήριξας εὐχαῖς σου·

διό πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,

σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Απόδοση στη νεοελληνική

Μιμούμενος τον ζηλωτή

Ηλία ως προς τους τρόπους

(της ζωής) και ακολουθώντας

τον Βαπτιστή

ως προς τις ευθείες οδούς

έχεις γίνει, Πατέρα Αντώνιε,

κάτοικος της ερήμου

και στήριξες με τις προσευχές σου

όλη την οικουμένη.

Γι’ αυτό πρέσβευε στο Χριστό,

που είναι Θεός μας,

για να σώσει τις ψυχές μας.

Απολυτίκιο Αγ. Αθανασίου

Απολυτίκιο Αγ. Αθανασίου

Ἒργοις λάμψαντες, Ὀρθοδοξίας,

πᾶσαν σβέσαντες κακοδοξίαν,

νικηταί τροπαιοφόροι γεγόνατε·

τῇ εὐσεβείᾳ τά πάντα πλουτίσαντες,

τήν Ἐκκλησίαν μεγάλως κοσμήσαντες,

ἀξίως εὕρατε Χριστόν τόν Θεόν,

δωρούμενον πᾶσι τό μέγα ἔλεος.

Απόδοση στη νεοελληνική

Αφού λάμψατε με τα έργα

της έργα της ορθοδοξίας,

αφού σβήσατε

κάθε κακοδοξία (αίρεση),

γίνατε νικητές θριαμβευτικοί˙

επειδή πλουτίσατε

τα πάντα με την ευσέβεια,

επειδή στολίσατε

υπερβολικά την Εκκλησία,

βρήκατε επάξια το Χριστό το Θεό μας,

να δωρίζει σε όλους

με τις ευχές σας το μέγα έλεος.

athhhh.jpg

Μακαρισμοί

 

Παίξε το παρακάτω παιχνίδι μνήμης και γνώρισε τους μακαρισμούς της διδασκαλίας του Χριστού στην επί του όρους ομιλία Του.

Ο Χριστός μιλάει για την ευτυχία (Ματθ. ε' 3-12).

3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.

6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.

9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.

10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

11 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ·

12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.

3 «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η βασιλεία του Θεού.

4 Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο,γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό.

5 Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας.

6 Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους.

7 Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σ’ αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεός του.

8 Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού.

9 Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού.

10 Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σ’ αυτούς ανήκει η βασιλεία του Θεού.

11 Μακάριοι είστε όταν σας χλευάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου.

12 Να αισθάνεστε χαρά και αγαλλίαση, γιατί θ’ ανταμειφθείτε με το παραπάνω. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας».

Ώρα για λίγο παιχνίδι!

 
 
 
 
 
 
 

Απάντησε σωστά τις ερωτήσεις στο παρακάτω Quiz.

Image

2020 10 10 REBUS

Δες την λύση του προηγούμενου Rebus

Ξεκίνα την χρονιά με ελπίδα στην καρδιά.

Επόμενησυνάντηση:Σάββατο23 Ιανουαρίου

videogames.jpg

Προσευχή για τη μελέτη της Αγίας Γραφής

Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τὸ τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμοὺς εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν σου κυρηγμάτων κατανόησιν. ῎Ενθες ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακαρίων σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικὴν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες. Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Φιλάνθρωπε Δέσποτα, λάμψε μέσα στίς καρδιές μας, πλούσιο τό καθαρό φῶς τῆς θεϊκῆς Σου γνώσης καί ἄνοιξε τά μάτια τῆς διάνοιάς μας γιά νά κατανοήσουμε τά λόγια τοῦ εὐαγγελίου Σου. Βάλε βαθιά μέσα μας καί τό θεῖο φόβο τῶν εὐλογημένων ἐντολῶν Σου ὥστε, ἀφοῦ κατανικήσουμε ὅλες τίς ἁμαρτωλές σαρκικές μας ἐπιθυμίες, νά ζήσουμε πνευματική ζωή μέ πράξεις καί σκέψεις μόνο ὅσες εἶναι εὐχάριστες σ᾿ Ἐσένα. (Ζητᾶμε ἀπό Ἐσένα ὅλα αὐτά) γιατί Ἐσύ εἶσαι πού φωτίζεις τά σωματικά μας μάτια μέ τό φυσικό φῶς καί τά μάτια τῆς ψυχῆς μας μέ τό φῶς τῶν ἀληθειῶν Σου, Χριστέ, πού εἶσαι ὁ Θεός, καί σ’ Ἐσένα ἀπευθύνουμε τή δοξολογία μας, καθώς καί στόν Πατέρα Σου καί στό πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό Σου Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀτέλειωτους αἰῶνες. ᾿Αμήν. 

Προσευχή

Πάτερ ἡμῶν

ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

γενηθήτω τὸ θέλημά σου·

ὡς ἐν οὐρανῷ

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον

δὸς ἡμῖν σήμερον·

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν

τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς

εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ἀμήν

Πατέρα μας,

που βρίσκεσαι στους ουρανούς,

ας αγιασθεί το όνομά Σου,

ας έρθει η βασιλεία Σου,

ας γίνει το θέλημά Σου,

όπως στον ουρανό (από τους αγγέλους),

έτσι και στη γη μας.

Δώσε μας και σήμερα

την απαραίτητη τροφή μας.

Και συγχώρησε τα σφάλματά μας

όπως εμείς συγχωρούμε

αυτούς που μας αδικούν.

Και μην επιτρέψεις

να πέσουμε σε πειρασμό,

αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό.

Αμήν

Έχεις κάποια ερώτηση;

Γράψε εδώ το μήνυμά σου: *

Για τους μικρότερούς μας φίλους:

Image
Image
Διαδικτυακές συναντήσεις | Κατηχητικά Σχολεία - Τμήμα Ανωτέρου © 2021 All Rights Reserved.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.