Τραγούδια

Ελεύθερη καρδιά

Στίχοι

Σαν το χαμένο πρόβατο, που 'φυγε απ' το κοπάδι
και ο ποιμένας το 'σωσε απ' τον βαθύ γκρεμό,
έτσι κι εμένα, Κύριε, βγάλε με απ' το σκοτάδι
και την καρδιά μου φώτιζε, Εσένα για να δω. (2)

Όπως τον άσωτο υιό που σκόρπισε το βιός Σου,
στην αγκαλιά τον δέχτηκες μ' αγάπη πατρική,
δέξου κι μένα, Κύριε, τον πλανημένο γιο Σου
και την ψυχή πλημμύρισε με χάρη θεϊκή. (2)

Τη νίκη δώσε Εσύ, Χριστέ,
και μη μ' αφήσεις πια ποτέ.
Λευτέρωσέ μου την καρδιά
από τα πάθη τα παλιά.

Σαν τη γυναίκα που 'σκυψε τα πόδια Σου να πλύνει
κι Εσύ ευθύς τη λύτρωσες από δεσμά βαριά,
δώσ' μου μετάνοιας δάκρυα και ταπεινοφροσύνη,
κοντά Σου ξέρω πως θα βρω γλυκιά παρηγοριά. (2)

Όπως επάνω απ' τον Σταυρό Παραδεισένια πύλη,
σαν άκουσες το «μνήσθητι», άνοιξες στον ληστή,
αξίωσέ με, Δέσποτα, στης ζήσης μου το δείλι,
να 'ρθεις και να 'βρεις στην καρδιά αγάπη περισσή. (2)

Τη νίκη δώσε Εσύ, Χριστέ,...

Το δάκρυ της μετάνοιας

Στίχοι

Μπροστά στον θρόνο του Θεού, τ' Ουράνιου Πατέρα,
τρεις άγγελοι ολόφωτοι σταθήκαν μία μέρα·
κι ευθύς τότε ακούσανε τη θεία Του φωνή:
«ό,τι πολυτιμότερο να φέρετε απ' τη γη».

Ο Πρώτος άγγελος κρατεί στα χέρια του σταγόνα,
από ιδρώτα γεωργού που σπέρνει μες στο χώμα·
«μαργαριτάρι ολόλαμπρο, σπουδαίο και μεγάλο,
μα πιο πολύτιμο στη γη υπάρχει κάτι άλλο»!

Ο δεύτερος, του μάρτυρα μια στάλα μεταφέρει,
θυσίας αίμα, ζηλευτό, προς τον Θεό προσφέρει·
«ρουμπίνι σπάνιο αυτό που φέρνεις σε Εμένα,
μα υπάρχει κάτι ανώτερο, στον κόσμο μόνο ένα»!

Ο τρίτος, ψάχνοντας πολύ, σ' ένα ξωκλήσι μπαίνει·
ένας πιστός με συντριβή, συγχώρηση προσμένει.
Γονατιστός ομολογεί μπροστά στο πετραχήλι,
το δάκρυ του κυλά στη γη, «ελέησον» στα χείλη.

Το δάκρυ παίρνει ο άγγελος και στον Θεό κομίζει
κι απ' όσα ως τώρα φέρανε, ετούτο ξεχωρίζει·
«διαμάντι ανεκτίμητο είναι αυτό το δάκρυ,
τίποτα πιο πολύτιμο στον κόσμο απ' άκρη σ' άκρη»!

Της μετανοίας του πιστού η αξία είναι μεγάλη,
εκείνη στον Παράδεισο τον άνθρωπο θα βάλει.
Σαν τον ληστή το «μνήσθητι» κι εγώ να ψιθυρίσω,
κοντά Σου, Κύριε, ξανά, χαρούμενος να ζήσω. (2)

Βιάσου ψυχή μου

Στίχοι

Φεύγουν τα χρόνια που πιστώθηκα,
όμοια με φύλλα στον αέρα,
χρόνια που κάρπισαν ή χάθηκαν,
ν' άξιζε, λες, η κάθε μέρα;

Μνήμες από το χθες ζωντάνεψαν,
λόγια και έργα και θυσίες.

Της αγάπης οι στιγμές σαν φάροι ζουν,
του Σταυρού σαν ένιωσα το φως.
Τη ζωή μου η Χάρη Σου χρωμάτισε
κι αν σε λίγα φάνηκα πιστός.

Φεύγουν τα χρόνια που πιστώθηκα,
ποιος ξέρει πόσος χρόνος μένει;
Βιάσου, ψυχή μου, ζήσε, αγάπησε,
ο Κύριος σε περιμένει.

Άστρα στου βίου το στερέωμα
τα έργα που όρισε η αγάπη.

Της θυσίας οι στιγμές σαν φάροι ζουν,...

Φεύγουν τα χρόνια που πιστώθηκα,
μα τώρα ξέρω πως μαζί Σου,
με την αγάπη φτιάχνω γύρω μου
μια ζωγραφιά του Παραδείσου.

Ύμνοι

Κοντάκιο Χριστουγέννων

Κοντάκιο Χριστουγέννων

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον,
ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτως.
Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα,
δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων,
βουληθέντα ἐποφθῆναι,
παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.

Απόδοση στη νεοελληνική

Η Παρθένος σήμερα έρχεται στο σπήλαιο για να γεννήσει
με τρόπο μυστικό το Λόγο (δηλαδή τον Χριστό) που υπάρχει
πριν τους αιώνες (δηλαδή ανέκαθεν). Χόρευε (και πανηγύρι-
ζε), οικουμένη, επειδή άκουσες (αυτό το χαρμόσυνο νέο), δό-
ξασε μαζί με τους Αγγέλους και τους Ποιμένες επειδή θέλη-
σε να παρουσιαστεί σαν μικρό παιδί ο Θεός που υπάρχει
πριν τους αιώνες (δηλαδή ανέκαθεν).

Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Απόδοση στη νεοελληνική

Η αλήθεια των πραγμάτων σε ανέδειξε για την ποίμνη σου
κανόνα πίστης κι εικόνα πραότητας, αλλά και διδάσκαλο
εγκράτειας. Γι’ αυτό με την ταπείνωσή σου απέκτησες τα
υψηλά και με τη φτώχεια σου τον πλούτο (του ουρανού). Πα-
τέρα Ιεράρχη Νικόλαε μεσιτευε στο Χριστό, που είναι ο Θεός, ώστε
να σωθούν οι ψυχές μας.

Ανακάλυψε τις 8 κρυμμένες λέξεις σχετικές με τη Μετάνοια.

Το φαινόμενο creep των ψυχών

Eντάξει το παραδέχομαι, το παρακάναμε λίγο αυτή τη φορά. Αλλά δεν είναι κινέζικα, ούτε χρειάζεται να ψάχνεις απεγνωσμένα στο διαδίκτυο. Όσο παράξενο κι αν φαίνεται το όνομά του, το φαινόμενο αυτό συναντιέται συχνά στην καθημερινότητά μας και η ερμηνεία του είναι απλή.

Ευαγγέλιο Κυριακής

Απόδοση στη νεοελληνική

2020 10 10 REBUS

Δες τη λύση του προηγούμενου Rebus

Η ΑΓΑΠΗ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΜΕΝΕΙ

Το ταξίδι στην Ιστορία συνεχίζεται! Επόμενος σταθμός: 1940!

Φώτης και Ιστορία

Επόμενησυνάντηση:Σάββατο11 Δεκεμβρίου

Βασιλεῦ οὐράνιε

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,
τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
ὁ πανταχοῦ παρών,
καὶ τὰ πάντα πληρῶν,
ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν,
καὶ ζωῆς χορηγός,
ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,
καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,
καὶ σῶσον, Ἀγαθέ,
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

(Άγιο Πνεύμα, Εσύ) Βασιλιά ουράνιε, Παράκλητε (που παρηγορείς),
το Πνεύμα που διδάσκεις την αλήθεια,
Εσύ που βρίσκεσαι παντού
και γεμίζεις τα πάντα με την παρουσία Σου,
Εσύ που είσαι ο θησαυρός των αγαθών
και δωρητής της ζωής,
έλα και κατοίκησε μέσα μας
και καθάρισέ μας από κάθε κηλίδα (της αμαρτίας)
και σώσε, Αγαθέ, τις ψυχές μας.

Έχεις κάποια ερώτηση;

Γράψε εδώ το μήνυμά σου: *

Για τους μικρότερούς μας φίλους:

Image
Image
Διαδικτυακές συναντήσεις | Κατηχητικά Σχολεία - Τμήμα Ανωτέρου © 2021 All Rights Reserved.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.